top of page

Gaia's Garden

Fairycore, also known as Fairy Folk, is a fantasy themed aesthetic that centres predominantly around fairy (alternatively spelled faerie) and elf mythology. Visuals include nature, soft pastels, butterflies, magic, flowers, soft animals like bunnies, and the vibe of springtime.

Rachel Weingarten, a fashion historian, says fairycore is the much needed optimism after the world was shut down from a global pandemic, political turmoil, and personal grievances. And like always, fashion follows culture. If 2020 was a year of trauma and transformation, fairycore is the rebirth.

"Men are fairies too" VMNOTSAFE 2023 Acrylic on canvas

Градината на Гайа

Добре дошли в изложбата "Градината на Гайа", където изкуство и природа се преплитат, представени чрез акрилни картини, акварелни рисунки и AI-генерирани изображения. Този уникален сборник разглежда дълбоката връзка между човешкото съществувание, духовността и природата.

Чрез богатата палитра от цветове и изразителни форми, изкуството на тази изложба ни води във вълшебен свят, в който човешкото се обединява с природните стихии.

"Градината на Гаиа" представя теми като човешката съдба, връзката с околната среда и духовното развитие. Колекцията провокира умовете ни да размишляват за смисъла на съществованието, за връзката между човека и природата, както и за дълбоките моменти на саморазмисъл и вътрешен растеж

"Terra" VMNOTSAFE 2023 Acrylic on canvas

bottom of page